Domki wczasowe SOLA

76 - 034 Sarbinowo 

ul. Północna 22

 

Tel. 601 175 813

Kom. 664 762 426

Dane do przelewu:
Konto bankowe
mbank: 55 1140 2004 0000 3402 5181 2244

W tytule przelewu proszę wpisać:
Zadatek za domek w terminie XX.XX - XX.XX.2023r, ilość osób X, cena za dobęXXX zł
Jeśli w tytule wpisane będzie zaliczka – domek nie będzie rezerwowany a pieniądze zostaną zwrócone.  

 

REGULAMIN DOMKÓW LETNISKOWYCH SOLA

 

 

W trosce o Państwa bezpieczeństwo i komfort:

 

 

Warunkiem pełnej rezerwacji pobytu w domkach SOLA jest wpłacenie zadatku w wysokości trzech nocy ustalonej ceny za dobę pobytu na:

 

 

Izabela Radosław  Wasilewscy

 

 

ul. Młyńska 12a/1

 

 

76-034 Sarbinowo

 

 

Nr konta:  55 1140 2004 0000 3402 5181 2244        (Wystawiamy Faktury VAT)

 

 

1.      Goście przebywający w domkach letniskowych proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.

 

 

2.      Wszelkie uwagi, usterki prosimy zgłaszać na bieżąco pod  nr telefonu 601 175 813

 

 

3.      Doba hotelowa trwa od godz. 15:00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 dnia następnego.

 

 

4.      Pozostałą część opłaty za pobyt oraz kaucja w wysokości 200 zł. (zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu stanu domków przez właściciela), opłatę miejscową dla Urzędu Gminy w Mielnie należy uiścić w dniu przyjazdu (w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku), w dniu wyjazdu rozliczane jest zużycie prądu wg stanu licznika, licznik spisywany w obecności wynajmującego domek i właściciela. Na miejscu pobierana jest opłata miejscowa 2,50 zł dla UM w Mielnie ( pobiera inkasent lub właściciel ośrodka).

 

 

5.      Rezygnacja z pobytu, części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie domków, spowodowane nie z winy właściciela ośrodka w tym zdarzenie losowe, klęska żywiołowa  nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt, zwrotu zadatku. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku .

 

 

6.      Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i regulaminu.

 

 

7.      Do korzystania z domków letniskowych uprawnione są tylko osoby zakwaterowane.

 

 

8.      Przy meldunku należy okazać dokument tożsamości. Osoby niezameldowane mogą przebywać na terenie ośrodka po uprzednim zgłoszeniu lecz nie dłużej niż do godz. 22.

 

 

9.      Wczasowicze przebywający na terenie ośrodka na wczasach ubezpieczeni są we własnym zakresie.

 

 

10.  Goście nie mogą przekazywać domku letniskowego osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

 

 

11.  Odbiór i zdanie domku odbywa się zawsze w towarzystwie właściciela lub osoby przez niego upoważnionej. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie właścicielowi godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku.

 

 

12.  Każdy z gości jest zobowiązany do uważnego obchodzenia się z wyposażeniem domków. O powstałych szkodach należy niezwłocznie zawiadomić właściciela. Za powstałą z winy gości szkodę lub braki w wyposażeniu domku, goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną

 

 

13.  Wszelkie usterki sprzętu oraz mienia wynikłe z użytkowania prosimy zgłaszać niezwłocznie właścicielowi ośrodka.

 

 

14.  Zabrania się samodzielnych napraw, modernizacji sprzętu będącego na wyposażeniu domków.

 

 

15.  W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, właściciel obiektu zwraca się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na placu zabaw odpowiedzialność ponoszą opiekunowie. Korzystanie z placu zabaw tylko dla dzieci pod opieką osoby dorosłej na własną odpowiedzialność.

 

 

16.  Rodzice małych dzieci mają obowiązek zaopatrzyć się w nieprzemakalne maty, aby zabezpieczyć materac (na którym śpią dzieci) przed zamoczeniem i zabrudzeniem, w przeciwnym razie pokrywają koszty zniszczeń i czyszczenia.

 

 

17.  Na terenie ośrodku obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00-7:00. Korzystający z usług ośrodka nie mogą zakłócać wypoczynku innym wczasowiczom.

 

 

18.  W przypadku zakłócania porządku i nie przestrzegania regulaminu na terenie ośrodka jego właściciel ma prawo zażądać jego opuszczenia bez zwrotu opłaty, ewentualnie zgłosić na policję.

 

 

19.  Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy należące do gości pozostawione w domku lub na terenie ośrodka, jak również nie ponosi odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za szkody lub kradzież samochodów pozostawionych na parkingu ośrodka (parking niestrzeżony). Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach.

 

 

20.  W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, smażenia ryb, używania własnych kuchenek i piecyków elektrycznych.

 

 

21.  Nie akceptujemy zwierząt.

 

 

22.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

 

 

23.  Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji (wpłacenia zadatku) umowę najmu uważa się za zawartą. W przypadku braku wpłaty zadatku rezerwację uznaje się za nieważną.

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIEKT MONITOROWANY

 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na kontakt za pośrednictwem e-mail w celu przedstawienia oferty handlowej Podanie powyższych danych jest w pełni dobrowolne. Administratorem Państwa danych jest firma DOMKI SOLA. Mają Państwo prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Informujemy, że Państwa dane nie są i nie będą w przyszłości profilowane ani przekazywane innym podmiotom.